Mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vi xuất bản

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine - JoCM) là tạp chí khoa học có bình duyệt (Peer-reviewed journal) chính thức và duy nhất của Bệnh viện Bạch Mai.

Tôn chỉ và mục tiêu hoạt động của Tạp chí:

Tạp chí Y học lâm sàng (YHLS) Bệnh viện Bạch Mai (BVBM) (Tên tiếng Anh: Journal of Clinical Medicine, Bach Mai Hospital) là một đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai (hoạt động và phát triển trên cơ sở của tờ Thông tin Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2000) được Bộ Y tế, Bộ Văn hóa thông tin, Ban Tư tưởng văn hóa trung ương nâng cấp thành Tạp chí Y học lâm sàng theo giấy phép hoạt động báo chí số 129/GP-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hoá thông tin ký ngày 30/9/2005, được gia hạn hoạt động theo giấy phép báo chí số 1400 cấp ngày 21/9/2010 và 36/GP-BTTTT cấp ngày 20/01/2016. Đây là tạp chí khoa học, đào tạo với mục tiêu hỗ trợ cán bộ y tế trong hoạt động chuyên môn, phục vụ chẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Hoạt động của tạp chí nhằm nâng cao vai trò và vị trí trong lĩnh vực khoa học và đạo tạo của BVBM trong nước và quốc tế.

Tạp chí có nhiệm vụ:

1) Công bố các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, cộng tác viên của Bệnh viện Bạch Mai và các nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ, thực hành chuyên môn và hợp tác trong nước và quốc tế của Bệnh viện Bạch Mai;

2) Nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cộng tác viên của Bệnh viện Bạch Mai; và

3) Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học-công nghệ và làm cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trong cộng đồng các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Video giới thiệu về JoCM: Tại đây

Phạm vi xuất bản:

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine - JoCM) xuất bản các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực:

  • Các chủ đề thuộc chuyên ngành y học lâm sàng
  • Các chủ đề y học cơ sở, cơ bản, dịch tễ học, y tế công cộng và chính sách/hệ thống y tế có liên quan đến các dịch vụ y học lâm sàng

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine - JoCM) xuất bản các loại bài báo sau:

  • Nghiên cứu gốc (Original papers);
  • Tổng quan (Review papers);
  • Báo cáo ca bệnh/chùm ca bệnh hiếm (Case reports/Case series);
  • Phương pháp nghiên cứu (How to papers);
  • Thiết kế nghiên cứu (Design papers);
  • Bình luận (Commentary);
  • Tóm tắt luận án, luận văn (Thesis review/dissertation review).
  • Thông tin khoa học công nghệ y-dược (Pharmacetical and medical scientific information)

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác