Thư mời gửi bản thảo cho số tiếng Anh năm 2023 của Tạp chí Y học lâm sàng

Kính gửi:

 Quý Thầy, Cô và đồng nghiệp

          Nhằm tăng cường hoạt động xuất bản khoa học và hướng tới hội nhập quốc tế, Tạp chí Y học lâm sàng kính mời Quý Thầy, Cô và đồng nghiệp tham gia gửi bản thảo cho số báo tiếng Anh của Tạp chí Y học lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (dự kiến xuất bản tháng 10 năm 2023).

          Bản thảo có thể ở các dạng bài luận ngắn, bài tổng quan, nghiên cứu gốc, báo cáo ca bệnh hoặc chùm ca bệnh. (Thể lệ đăng bài đính kèm)

       Bản thảo gửi về địa chỉ E-mail: jocm@bachmai.edu.vn trước ngày 30/09/2023. Ban biên tập Tạp chí YHLS sẽ xem xét và đăng tải các bản thảo theo đúng thể lệ và thời gian quy định. Quy trình đăng bài, duyệt bài, cũng như các thông tin mới nhất về các số báo của tạp chí có thể tham khảo tại website chính thức của Tạp chí: https://jocm.vn/.

          Khi cần thêm thông tin, Quý Thầy, Cô và đồng nghiệp có thể liên hệ Tạp chí Y học lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai: ThS. Nông Minh Vương, ĐT: 0947.040.855.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tạp chí Y học lâm sàng.

TẢI CÔNG VĂN GỐC

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác