Quy định về Liêm chính Khoa học, Đạo văn và Tự đạo văn

Tạp chí Y học lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai tuân thủ các nguyên tắc về xuất bản theo Committee on Publication Ethics (COPE) và các Nguyên tắc về liêm chính khoa học theo Quy định của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

1. Định nghĩa về Liêm chính Khoa học, Đạo văn và Tự đạo văn:

 • Liêm chính Khoa học là phẩm chất đạo đức của các nhà khoa học, giáo viên và sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập. Liêm chính Khoa học đòi hỏi tính trung thực, minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng đúng cách các tài liệu tham khảo.
 • Đạo văn là hành vi sao chép hoặc sử dụng tài liệu của người khác mà không trích dẫn nguồn gốc. Đạo văn là một hành vi không đúng đạo đức và có thể bị xem là vi phạm pháp luật.
 • Tự đạo văn là hành vi sử dụng lại nội dung của chính mình trong các sản phẩm khoa học mà không trích dẫn nguồn gốc. Tự đạo văn cũng là một hành vi không đúng đạo đức và có thể bị xem là vi phạm pháp luật.

2. Các hành vi vi phạm liêm chính khoa học, đạo văn và tự đạo văn:

 • Đạo văn: sao chép hoặc sử dụng tài liệu của người khác mà không trích dẫn nguồn gốc.
 • Tự đạo văn: sử dụng lại nội dung của chính mình trong các sản phẩm khoa học mà không trích dẫn nguồn gốc.
 • Sử dụng quá mức nội dung sản phẩm khoa trước đó của chính mình hay các biểu hiện tự đạo văn khác.
 • Vi phạm các nguyên tắc về liêm chính học thuật trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập.
 • Không trích dẫn đúng nguồn tham khảo trong các sản phẩm khoa học.
 • Sử dụng tài liệu của người khác mà không được phép hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ đạo văn hoặc tự đạo văn một cách trái phép.
 • Vi phạm pháp luật liên quan đến đạo văn và liêm chính khoa học.

3. Các quy định về trích dẫn và sử dụng tài liệu trong bài báo khoa học thuộc Tạp chí Y học lâm sàng:

 • Trích dẫn phải được thực hiện đầy đủ và chính xác, theo đúng quy định của Tạp chí.
 • Tài liệu tham khảo phải được liệt kê đầy đủ và theo đúng thứ tự.
 • Trích dẫn phải được sử dụng để thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả của nguồn tài liệu.
 • Không được sao chép hoặc sử dụng tài liệu của người khác mà không trích dẫn nguồn gốc.
 • Vi phạm các quy định về trích dẫn và sử dụng tài liệu trong bài báo khoa học có thể bị xem là hành vi đạo văn và bị phạt theo quy định của Tạp chí.

4. Trách nhiệm của Tác giả gửi bài:

 • Tính trung thực: Đảm bảo sự đáng tin cậy của kết quả nghiên cứu đã thực hiện. Không sao chép kết quả từ chính mình hoặc từ nguồn khác, và xem đó là kết quả nghiên cứu mới. Trích dẫn đầy đủ và tham khảo các nghiên cứu và ý tưởng khoa học của các tác giả khác mà công trình nghiên cứu sử dụng.
 • Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp, đưa ra kết luận dựa trên phân tích khoa học, báo cáo kết quả và lập luận một cách đầy đủ và khách quan.
 • Kết quả nghiên cứu: Phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã được xác định.
 • Quyền tác giả: Chịu trách nhiệm về nội dung công việc và kết quả nghiên cứu mà mình đã thực hiện trong công trình công bố. Tác giả cần bao gồm đầy đủ và chỉ liệt kê những người đáp ứng các tiêu chí về quyền tác giả theo quy định.
 • Xung đột lợi ích: Tiết lộ công khai các xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến sự đáng tin cậy của công trình công bố.

5. Trách nhiệm của Ban Biên tập Tạp chí và Phản biện:

 • Kiểm tra đạo văn và tự đạo văn trước khi xuất bản.
 • Đảm bảo các quy định về liêm chính khoa học đối với các bản thảo được gửi đến.
 • Từ chối phản biện trong trường hợp có quyền hoặc lợi ích liên quan.

6. Kiểm tra Đạo văn và Tự đạo văn:

Các bản thảo sau khi được các phản biện đồng ý sẽ được tiến hành kiểm tra đạo văn bằng các phần mềm kiểm tra đạo văn (Sử dụng phần mềm iThenticate). Các bản thảo có mức tương đồng cao hơn mức cho phép >20% hoặc có đoạn văn giống từ 100 từ trở lên sẽ từ chối tiếp tục quy trình xuất bản. Ngoài ra, các tác giả của bài báo sẽ bị cấm tiếp tục gửi bài cho Tạp chí Y học lâm sàng trong các số tiếp theo.

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác