GS. TS. Hoàng Văn Minh

GS. TS. Hoàng Văn Minh là nhà khoa học có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học và kinh tế y tế. GS. Hoàng Văn Minh là chuyên gia tư vấn nghiên cứu của nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á… cũng như nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tại Việt Nam. GS. Minh đã chủ nhiệm hơn 20 dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Hà Lan, Hàn QuốcTrung Quốc và Thái Lan… và đã công bố gần 200 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế.

Hiện nay, GS. TS. Hoàng Văn Minh là Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng; Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Massachusetts, Đại học Georgia (Hoa Kỳ), Đại học Umea, Đại học Goteborg (Thụy Điển), Đại học Queen Belfast (Anh),  Trung tâm Ung thư Quốc gia Hàn Quốc, và là thành viên hội đồng biên tập của một số tạp chí khoa học có phản biện quốc tế như Global Health Action (Thụy Điển), Medicine (Hoa Kỳ), Journal of Preventive Medicine & Public Health (Hàn Quốc)

Nhà tài trợ và đối tác