GS. TS. Nguyễn Gia Bình

GS. TS. Nguyễn Gia Bình là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Hồi sức Cấp cứu.

GS. TS. Nguyễn Gia Bình nguyên là Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện nay, GS. TS. Nguyễn Gia Bình là Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

 

Nhà tài trợ và đối tác