GS. TS. Phạm Quang Vinh

GS. TS. Phạm Quang Vinh là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Huyết học và Truyền máu.

GS. TS. Phạm Quang Vinh nguyên là Phó Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW và Chủ nhiệm Bộ môn Huyết học và Truyền máu, Trường Đại học Y Hà Nội.

Nhà tài trợ và đối tác