PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn

PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Hồi sức Cấp cứu.

PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn nguyên là Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai và Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội

Nhà tài trợ và đối tác