PGS. TS. Đỗ Duy Cường

PGS. TS. Đỗ Duy Cường là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới.

Hiện tại, PGS. TS. Đỗ Duy Cường là Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai và Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các công trình tiêu biểu trong vòng 05 năm gần đây:

  1. Do DC, Nong VM, Van Ngo A, Doan TT, Nguyen TQ, Truong PT, Olson L, Larsson M. Nosocomial Coronavirus Disease Outbreak Containment, Hanoi, Vietnam, March-April 2020. Emerg Infect Dis. 2021 Jan;27(1):10–7. doi: 10.3201/eid2701.202656
  2. Cuong DD, Sönnerborg A, Van Tam V, El-Khatib Z, Santacatterina M, Marrone G, Chuc NT, Diwan V, Thorson A, Le NK, An PN, Larsson M. Impact of peer support on virologic failure in HIV-infected patients on antiretroviral therapy - a cluster randomized controlled trial in Vietnam. BMC Infect Dis. 2016 Dec 16;16(1):759. doi: 10.1186/s12879-016-2017-x
  3. Do Duy C, Nong VM, Ngo Van A, Doan Thu T, Do Thu N, Nguyen Quang T. COVID-19-related stigma and its association with mental health of health-care workers after quarantine in Vietnam. Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Oct;74(10):566-568. doi: 10.1111/pcn.13120
  4. Nong VM, Le Thi Nguyen Q, Doan TT, Van Do T, Nguyen TQ, Dao CX, Thi Nguyen TH, Do CD. The second wave of COVID-19 in a tourist hotspot in Vietnam. J Travel Med. 2021 Feb 23;28(2):taaa174. doi: 10.1093/jtm/taaa174 (Corresponding)
  5. Manh Than H, Minh Nong V, Trung Nguyen C, Phu Dong K, Ngo HT, Thu Doan T, Thu Do N, Huyen Thi Nguyen T, Van Do T, Xuan Dao C, Quang Nguyen T, Ngoc Pham T, Duy Do C. Mental Health and Health-Related Quality-of-Life Outcomes Among Frontline Health Workers During the Peak of COVID-19 Outbreak in Vietnam: A Cross-Sectional Study. Risk Manag Healthc Policy. 2020 Dec 8;13:2927-2936. doi: 10.2147/RMHP.S280749 (Corresponding)

 

Nhà tài trợ và đối tác