PGS. TS. Đỗ Ngọc Sơn

PGS. TS. Đỗ Ngọc Sơn là nhà khoa học và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Hồi sức Cấp cứu.

Hiện nay, PGS. TS. Đỗ Ngọc Sơn là Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhà tài trợ và đối tác