PGS. TS. Đoàn Mai Phương

PGS. TS. Đoàn Mai Phương là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Vi sinh.

PGS. TS. Đoàn Mai Phương là nguyên là Trưởng Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai và Giảng viên Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.

Hiện nay, PGS. Phương đang công tác tại Trường Đại học VinUni.

Nhà tài trợ và đối tác