PGS. TS. Lương Tuấn Khanh

PGS. TS. Lương Tuấn Khanh là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Phục hồi chức năng.

Hiện nay, PGS. TS. Lương Tuấn Khanh là Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhà tài trợ và đối tác