PGS. TS. Ngô Văn Toàn

PGS. TS. Ngô Văn Toàn là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y tế Công cộng.

PGS. TS. Ngô Văn Toàn nguyên là Trưởng Phòng KH&CN, Trường Đại học Y Hà Nội và Chủ nhiệm Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Viện Đào Tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng.

PGS. TS. Ngô Văn Toàn đã có hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy về dịch tễ học, sức khoẻ môi trường và nghiên cứu y học; Đã có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn về lập kế hoạch, quản lý dự án, lập kế hoạch chiến lược cho các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. PGS. Toàn đã có hơn 100 bài báo xuất bản trong nước và hơn 30 bài báo xuất bản quốc tế.

Nhà tài trợ và đối tác