PGS. TS. Nguyễn Công Long

PGS. TS. Nguyễn Công Long là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nội - Tiêu hoá.

Hiện nay, PGS. TS. Nguyễn Công Long là Giám đốc Trung tâm Tiêu hoá - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai và Chủ nhiệm Bộ môn Nội Tiêu hóa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà tài trợ và đối tác