PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tim mạch tại Việt Nam.

Hiện tại, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang là Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội và Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt Nam.

Các công trình tiêu biểu trong vòng 10 năm gần đây:

  1. Nguyen QN, Pham ST, Nguyen VL, Wall S, Weinehall L, Bonita R, Byass P. Implementing a hypertension management programme in a rural area: local approaches and experiences from Ba-Vi district, Vietnam. BMC Public Health. 2011 May 17;11:325. doi: 10.1186/1471-2458-11-325
  2. Nguyen QN, Pham ST, Nguyen VL, Weinehall L, Bonita R, Byass P, Wall S. Time trends in blood pressure, body mass index and smoking in the Vietnamese population: a meta-analysis from multiple cross-sectional surveys. PLoS One. 2012;7(8):e42825. doi: 10.1371/journal.pone.0042825
  3. Nguyen QN, Pham ST, Nguyen VL, Weinehall L, Wall S, Bonita R, Byass P. Effectiveness of community-based comprehensive healthy lifestyle promotion on cardiovascular disease risk factors in a rural Vietnamese population: a quasi-experimental study. BMC Cardiovasc Disord. 2012 Jul 25;12:56. doi: 10.1186/1471-2261-12-56
  4. Nguyen QN, Pham ST, Do LD, Nguyen VL, Wall S, Weinehall L, Bonita R, Byass P. Cardiovascular disease risk factor patterns and their implications for intervention strategies in Vietnam. Int J Hypertens. 2012;2012:560397. doi: 10.1155/2012/560397
  5. Nguyen HL, Nguyen QN, Ha DA, Phan DT, Nguyen NH, Goldberg RJ. Prevalence of comorbidities and their impact on hospital management and short-term outcomes in Vietnamese patients hospitalized with a first acute myocardial infarction. PLoS One. 2014 Oct 3;9(10):e108998. doi: 10.1371/journal.pone.0108998

 

Nhà tài trợ và đối tác