PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nhi khoa và Hô hấp nhi tại Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng là nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai và Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhà tài trợ và đối tác