PGS. TS. Nguyễn Tuấn Tùng

PGS. TS. Nguyễn Tuấn Tùng là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Huyến học và Truyền máu.

Hiện tại, PGS. TS. Nguyễn Tuấn Tùng là Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu.

Các công trình tiêu biểu trong vòng 05 năm gần đây:

  1. Tuan Nguyen T, Lan Anh L, Ha Hong Q, Thi Vinh Do A. CD81 and Its Relationship to Treatment Response in Patients With Acute Myeloid Leukemia at a Hospital in Hanoi, Vietnam. Cureus. 2023 Jun 11;15(6):e40245. doi: 10.7759/cureus.40245
  2. Tuan Nguyen T, Thi Vinh Do A, Thi Nguyen N, Quoc Truong T, Ton AT. Flow-Cytometry in the Diagnosis of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Based on Stomach Tissue Samples: A Case Report. Cureus. 2022 Jan 31;14(1):e21766. doi: 10.7759/cureus.21766
  3. Tuan Nguyen T, Thi Vinh Do A, Phan Thi P, Lan Anh L, Vu MT. A Case of Atypical Hairy Cell Leukemia With CD10+ and CD38+: Diagnosis and Treatment. Cureus. 2022 Nov 25;14(11):e31882. doi: 10.7759/cureus.31882
  4. An DTV, Tung NT, Ha BTV, Tam VM, Cuong DD. A Case of Histoplasmosis Detected Through Bone Marrow Analysis. Clin Pathol. 2023;16:2632010X231180798
  5. Vinh An DT, Lan Anh L, Tuan Tung N. T-Cell Large Granular Lymphocytic Leukemia: A First Case Report Diagnosed by Flow Cytometry in Vietnam. Cureus. 2021 Dec 7;13(12):e20249. doi: 10.7759/cureus.20249

Nhà tài trợ và đối tác