PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nội - Cơ Xương Khớp.

Hiện nay, PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng là Giám đốc Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhà tài trợ và đối tác