PGS. TS. Phan Thu Phương

PGS. TS. Phan Thu Phương là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Hô hấp.

Hiện nay, PGS. TS. Phan Thu Phương là Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai và Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội

Nhà tài trợ và đối tác