PGS. TS. Rogier van Doorn

PGS. TS. Rogier van Doorn là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Truyền nhiễm và Vi sinh lâm sàng.

Hiện nay, PGS. TS. Rogier van Doorn đang là Giám đốc Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford tại Hà Nội và giảng viên ĐH Y Oxford, Anh Quốc.

Nhà tài trợ và đối tác