PGS. TS. Vũ Văn Giáp

PGS. TS. Vũ Văn Giáp là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nội Hô hấp tại Việt Nam.

Hiện tại, PGS. TS. Vũ Văn Giáp là Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tổng Thư ký Hội Hô hấp Việt Nam, Giảng viên Cao cấp Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội.

Các công trình tiêu biểu trong vòng 05 năm gần đây:

  1. Vu GV, Ngo CQ, Phan PT, et al. Inadequate Knowledge, Attitude and Practices about Second-Hand Smoke among Non-Smoking Pregnant Women in Urban Vietnam: The Need for Health Literacy Reinforcement. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(10):3744. Published 2020 May 25. doi:10.3390/ijerph17103744
  2. Vu GV, Ha GH, Nguyen CT, et al. Interventions to Improve the Quality of Life of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Global Mapping During 1990-2018. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(9):3089. Published 2020 Apr 29. doi:10.3390/ijerph17093089
  3. Phan TT, Vu VG, Tuyet-Lan LT, Nguyen VN, Ngo QC. Medication Adherence Assessment and Cost Analysis of COPD Treatment Under Out-Patient Clinic in Vietnam. Health Serv Insights. 2023 Jun 2;16:11786329231177545. doi: 10.1177/11786329231177545
  4. Ngo CQ, Vu GV, Phan PT, Chu HT, Doan LPT, Duong AT, Vuong QH, Ho MT, Nguyen MH, Nguyen HT, Phan HT, Ha GH, Vu GT, Pham KTH, Tran TH, Tran BX, Latkin CA, Ho CSH, Ho RCM. Passive Smoking Exposure and Perceived Health Status in Children Seeking Pediatric Care Services at a Vietnamese Tertiary Hospital. Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb 13;17(4):1188. doi: 10.3390/ijerph17041188
  5. Phan PT, Vu GV, Ngo CQ, Pham QLT, Doan LPT, Nguyen THT, Nguyen HLT, Nguyen TH, Tran BX, Latkin CA, Ho CSH, Ho RCM. Tobacco smoking and nicotine dependence among patients with respiratory diseases in Vietnam: Status and correlated factors. J Subst Abuse Treat. 2022 Apr;135:108562. doi: 10.1016/j.jsat.2021.108562

Nhà tài trợ và đối tác