PGS.TS. Linus Olson

PGS. TS. Linus Olson là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Truyền nhiễm, Vi sinh lâm sàng và Sức khoẻ toàn cầu.

Hiện nay, PGS. TS. Linus Olson đang công tác tại Viện Karolinska, Thụy Điển.

Nhà tài trợ và đối tác