PGS.TS. Mattias Larsson

PGS. TS. Mattias Larsson là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Truyền nhiễm, Vi sinh lâm sàng và Sức khoẻ toàn cầu.

Hiện nay, PGS. TS. Mattias Larsson đang công tác tại Viện Karolinska, Thụy Điển.

Nhà tài trợ và đối tác