TS. BS. Nguyễn Hoàng Phương

TS. BS. Nguyễn Hoàng Phương là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Dị ứng - MDLS.

Hiện nay, TS. BS. Nguyễn Hoàng Phương đang là Giám đốc Trung tâm Dị ứng - MDLS, Bệnh viện Bạch Mai và Chủ nhiệm Bộ môn Dị ứng - MDLS, Trường Đại học Y Hà Nội.

Nhà tài trợ và đối tác