TS. BS. Nguyễn Quang Bảy

TS. BS. Nguyễn Quang Bảy là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nội tiết - Đái tháo đường.

Hiện nay, TS. BS. Nguyễn Quang Bảy đang là Trưởng Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhà tài trợ và đối tác