TS. Phạm Văn Tuyến

TS. BS. Phạm Văn Tuyến là nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh.

Hiện nay, TS. BS. Phạm Văn Tuyến đang là Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Bạch Mai.

Nhà tài trợ và đối tác