Số 127 (09-2022)

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ KẾT HỢP BÀI TẬP MCKENZIE TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG GIAI ĐOẠN BÁN CẤP
Bùi Bá Quang

Nguyễn Trọng Lưu

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.127.08

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ PROCALCITONIN TRONG HUYẾT THANH BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG
Đào Sang Mỹ

Nguyễn Ngọc Hải

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.127.07

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN QUỐC GIA
Nguyễn Phương Huy

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.127.06

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI DO SỐT MÒ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Lê Thị Thu Trang

Bùi Như Khoát Phan Thu Phương Đỗ Duy Cường

English title: CLINICAL FEATURES, LABORATORY AND IMAGE FINDINGS, AND TREATMENT OUTCOMES OF PATIENTS WITH SCRUB TYPHUS AT BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.127.04

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN KHÔNG MỔ ĐƯỢC HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ FOLFOX TẠI BỆNH VIỆN K VÀ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH THANH HOÁ
Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Tuyết Mai Võ Văn Xuân Nguyễn Thị Thu Hường

English title: CLINICAL AND IMAGING FEATURES OF PATIENTS WITH ESOPHAGEAL CANCER IN THE NON-OPERATIVE STAGE RECEIVING CONCURRENT CHEMORADIOTHERAPY WITH FOLFOX PROTOCOL AT K HOSPITAL AND THANH HOA ONCOLOGY HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.127.03

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM NÃO MÀNG NÃO TẠI HÀ TĨNH NĂM 2021
Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Xuân Bảo Đỗ Duy Cường

English title: EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, LABORATORY FEATURES AND OUTCOMES OF MENINGITIS PATIENT IN HA TINH IN 2021

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.127.02

 

PHẪU THUẬT NỘI SOI NỐI NANG GIẢ TỤY – QUAI HỖNG TRÀNG: THÔNG BÁO LÂM SÀNG VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN
Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Huy Du Nguyễn Thành Khiêm Đào Thu Thuỷ

English title: CYSTOJEJUNOSTOMY IN THE TREATMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYST: A CASE REPORT AND LITERATURES REVIEW

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.127.01


Nhà tài trợ và đối tác