Số 131 (12-2022)

TÌNH HÌNH BỆNH LAO Ở BỆNH NHÂN HIV TIẾN TRIỂN VÀ NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN BỆNH LAO TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA VIỆT NAM
Vũ Quốc Đạt

Lê Thị Họa Nguyễn Lê Hiệp Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thế Hưng

English title: TUBERCULOSIS IN ADVANTACED HIV PATIENTS AND CAPACITY OF TUBERCULOSIS TESTING AT SOME ART INSTITUTIONS OF VIETNAM

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.131.09

NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG ỞNHẬN XÉT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH
Đinh Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Thanh Mai Nguyễn Hải Anh

English title: ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS WITH ACUTE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.131.07

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2022
Nguyễn Thị Quỳnh Thoa

Nguyễn Mai Hồng

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.131.06

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH GÚT MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2022
Đỗ Diệu Hương

Nguyễn Thị Như Hoa

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.131.05

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP NONG MÔN VỊ TRƯỚC MỔ ĐIỀU TRỊ Ứ ĐỌNG DẠ DÀY TẠO HÌNH SAU MỔ CẮT THỰC QUẢN NỘI SOI NGỰC-BỤNG, NẠO VÉT HẠCH DO UNG THƯ THỰC QUẢN
Nguyễn Đăng Hưng

Phạm Đức Huấn Nguyễn Hoàng

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.131.03

BÁO CÁO CA BỆNH VIÊM NÃO MÀNG NÃO, HOẠI TỬ VÕNG MẠC LỚP NGOÀI TIẾN TRIỂN DO VARICELLA ZOSTER VIRUS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Kim Thư

Lê Viết Nghĩa

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.131.02

PHẪU THUẬT NỘI SOI HAI THÌ ĐIỀU TRỊ BỆNH DÀI ĐẠI TRÀNG CÓ BIẾN CHỨNG: ĐIỂM LẠI Y VĂN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Huy Du Lê Nhật Huy Lương Tuấn Hiệp

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.131.01


Nhà tài trợ và đối tác