Bài báo với từ khóa

ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN CỦA LOÉT NHIỄM TRÙNG BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA NỘI TIẾT - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2021

English title: BACTERIOLOGICAL FEATURES OF INFECTED FOOT ULCERS IN DIABETES PATIENTS AT THE DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY - DIABETES IN BACH MAI HOSPITAL 2021 https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.09

KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ BIẾN CHỨNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.07

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI RỐI LOẠN TRẦM CẢM, LO ÂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.130.03

THỰC TRẠNG TỰ QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2020

English title:  THE KNOWLEDGE AND PRACTICE ABOUT CARING FOR CHILDREN WITH ACUTE LEUKEMIA OF PRIMARY CAREGIVERS AT NATIONAL INSTITUTE OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION 2020 https://doi.org/10

THỰC TRẠNG TỰ QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2020

English title:  SELF-ANAGEMENT OF OUTPATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT THANH NHAN HOSPITAL IN 2020 https://doi.org/10.52322/jocmbmh.122.11

Nhà tài trợ và đối tác