KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ BIẾN CHỨNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

 • Mã bài báo : 132.07
 • Ngày xuất bản : 31/03/2023
 • Số trang : 55-62
 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai Huơng
 • Lượt xem : ( 82 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Mai Huơng 1 - Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp
 • Nguyễn Công Khẩn - Trường Đại học Thăng Long

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.07

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả kết quả chăm sóc người bệnh đái tháo đường có biến chứng thận tại bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 150 người bệnh đái tháo đường có biến chứng thận được điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2022.

Kết quả: Theo dõi các chỉ tiêu chăm sóc người bệnh đái tháo đường có biến chứng thận trong 5 ngày cho thấy tỷ lệ người bệnh được chăm sóc đạt mức tốt và khá  là 54,0%, đạt mức trung bình là 36,0% và 10% ở mức chưa tốt. Kết quả tư vấn bệnh lý đạt 92,7%; 54% đối tượng nghiên cứu được đánh giá kết quả chăm sóc chung tốt. Tuy nhiên, hoạt động chăm sóc các vấn đề quan trọng của người bệnh chưa được duy trì chặt chẽ theo thời gian như theo dõi phù, theo dõi lượng nước tiểu ngày, theo dõi protein niệu, chăm sóc bàn chân, kiểm soát và xét nghiệm đường huyết, chăm sóc sinh dưỡng.

Kết luận: Để đạt được kết quả cao nhất trong chăm sóc người bệnh đái tháo đường có biến chứng thận, việc chăm sóc toàn diện và liên tục cho người bệnh có vai trò rất quan trọng.

Từ khóa: Biến chứng thận đái tháo đường, Đái tháo đường.

 

ABSTRACT

RESULTS OF CARING FOR DIABETIC PATIENTS WITH KIDNEY COMPLICATIONS AT AGRICULTURAL GENERAL HOSPITAL IN 2022

Objectives: This study is to describe the activities and outcome of care for patients within 5 days follow-up.

Participants and Methods: A cross-sectional, prospective study on 150 diabetic in-patients with renal complications at Agriculture General Hospital from August 2022 to the end of December 2022.

Results: By the 5 days follow-up the patients with renal complications, it shows that proportion of patients receiving the “good care level” is 54.0%, average level is 36.0% and “under-expectation care” is 10%. The result of pathological care for patients reached 92.7%. 54.0% studied subjects responded they receive appropriate care in general. However, many key issues of care for patients need to be maintain during treatment time such as edema monitoring,  monitor urine, foot care, blood sugar control and testing and nutritional care.

Conclusion: In order to achieve a good results of care for diabetes patients with renal complication, it is important role of comprehensive and continuous caring given by health professionals should be considered.

Keywords: Diabetic nephropathy, Diabetes.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.132.07
 • Chủ đề : Nội tiết
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Điều dưỡng

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác