KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT CẮT THỰC QUẢN NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ BỆNH VIỆN K NĂM 2022-2023

 • Mã bài báo : 132.02
 • Ngày xuất bản : 31/03/2023
 • Số trang : 12-19
 • Tác giả : Lê Thị Thu
 • Lượt xem : ( 83 )

Danh sách tác giả (*)

 • Lê Thị Thu 1 - Bệnh viện Bạch Mai
 • Trần Mạnh Hùng - Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.02

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá kết quả chăm sóc kết quả chăm sóc người bệnh (NB) phẫu thuật nội soi cắt thực quản để điều trị ung thư thực quản và phân tích một số yếu tố liên quan.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Theo phương pháp mô tả cắt ngang, trên 85 NB PTNS điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K từ tháng 8/2022 đến hết tháng 2/2023.

Kết quả: Những người bệnh tuổi cao, vị trí u 1/3 giữa, thời gian phẫu thuật kéo dài, hạn chế nằm lâu làm giảm lưu thông đường ruột. Các yếu tố liên quan đến hiệu quả chăm sóc sau mổ là tuổi, tiền sử bệnh mạn tính, điều dưỡng ít tư vấn chăm sóc dinh dưỡng, từ đó ảnh hưởng quá trình hồi phục, kéo dài thời gian nằm viện. 83,5% NB đạt kết quả điều trị tốt, trong đó các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị chung chưa tốt: Vị trí U thực quản 1/3 giữa OR 2,32 95%CI (1,27-4,12) p<0,05; Kích thước u ≥5cm OR 5,38 95%CI (4,16-7,91) p<0,05; Thời gian phẫu thuật ≥300 phút OR 1,45 95%CI(1,07-2,31) p<0,05; ≥60 tuổi OR 11,15 95%CI(7,46-13,82) p<0,05. Yếu tố liên quan đến BN chưa hài lòng: Thời gian phẫu thuật ≥300 phút OR 3,39 95%CI(2,51-5,12) p<0,05; ≥60 tuổi OR 5,4 95%CI(4,19-7,92) p<0,05, kết quả phụ thuộc vào đánh giá không đầy đủ các khía cạnh khác của quá trình chăm sóc, điều trị.

Kết luận: Các yếu tố vị trí u thực quản, thời gian phẫu thuật và tuổi có ảnh hưởng tới kết quả theo dõi và chăm sóc NB.

Từ khóa: Yếu tố liên quan, phẫu thuật nội soi, ung thư thực quản

 

ABSTRACT

ASSESSMENT OF THE RESULTS OF CARE OF PATIENTS AFTER LAPAROSCOPIC SURGERY FOR ESOPHAGEAL CANCER

Objectives: This study was conducted to evaluate the effectiveness of the attending physician performing endoscopic esophagectomy for the treatment of esophageal cancer and to analyze some related factors.

Participants and Methods: Designed according to cross-sectional descriptive method, over 85 laparoscopic patients treated for esophageal cancer at Bach Mai Hospital and K Hospital from August 2022 to the end of February 2023.

Results: People with advanced disease, tumor location in the middle third, long surgery time, long-term restrictions reduce intestinal circulation. The factors related to the effectiveness of postoperative care are age, history of chronic disease, and less nutrition counseling by nurses, thereby affecting the recovery process and prolonging the library's time. 83.5% of patients achieved good treatment results, in which factors related to overall treatment outcome were not good: Location of middle third esophageal tumor OR 2.32 95% CI (1.27-4 ,12) p<0.05; Tumor size ≥5cm OR 5.38 95%CI (4.16-7.91) p<0.05; Surgical time ≥300 minutes OR 1.45 95%CI (1.07-2.31) p<0.05; ≥60 years old OR 11.15 95% CI (7.46-13.82) p<0.05. Factors related to unsatisfied patients: Surgery time ≥300 minutes OR 3.39 95% CI(2.51-5.12) p<0.05; ≥60 years old OR 5.4 95%CI (4.19-7.92) p<0.05, the outcome depends on inadequate assessment of other aspects of the care and treatment process.

Conclusion: The factors of tumor location, performance management, surgery time and age have an influence on the outcome of follow-up and patient care.

Keywords: related factors, endoscopic surgery, esophageal cancer.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.132.02
 • Chủ đề : Ngoại khoa
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Điều dưỡng

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác