KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT ĐOẠN DẠ DÀY CỰC DƯỚI, NẠO VÉT HẠCH D2 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẠI KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HOÁ GAN MẬT TUỴ - BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 132.04
 • Ngày xuất bản : 31/03/2023
 • Số trang : 30-39
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hùng
 • Lượt xem : ( 107 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Ngọc Hùng 1 - Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Công Nguyên - Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Xuân Vinh - Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Thế Hiệp - Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.04

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt dạ dày bán phần cực dưới, nạo cét hạch D2 điều trị ung thư tại khoa Phẫu thuật tiêu hoá-gan mật tuỵ từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 42 bệnh nhân (BN) ung thư dạ dày được phẫu thuật nội soi hoàn toàn cát dạ dày bán phần cực dưới nạo vét hạch D2.

Kết quả: Tuổi trung bình: 61,7 ± 11,7; tỷ lệ nam : nữ 2,5. Lý do vào viện hay gặp nhất là đau bụng 81% và gầy sút cân 45,2%. Tổn thương thường gặp nhất ở vị trí hang vị 61,9% và bờ cong nhỏ 26,2%. Thời gian phẫu thuật trung bình 218 ± 24 phút với số hạch nạo vét được trung bình 16,0 ± 7,4 hạch. Không có bệnh nhân nào tai biến trong mổ. Có 5BN gặp biến chứng sau mổ (11,9%) trong đó có 3BN viêm phổi; 1 BN xuất huyết tiêu hoá và 1 BN chảy máu chân dẫn lưu, không có trường hợp nào phải mổ lại hay tử vong. Thời gian nằm viện trung bình 8,6 ± 2,4 ngày.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt bán phần dưới dạ dày, nạo vét D2 điều trị ung thư là một phẫu thuật an toàn, hiệu quả với tỷ lệ biến chứng thấp.

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi, cắt đoạn dạ dày, nạo vét hạch, ung thư.

 

ABSTRACT

EARLY RESULTS OF COMPLETE ENDOSCOPIC SURGERY, LOWER POLE GASTRIC BYPASS, D2 LYMPH NODE DISSECTION FOR THE TREATMENT OF CANCER AT THE DEPARTMENT OF GASTROINTESTINAL AND HEPATO-PANCREATO-BILIARY SURGERY, BACH MAI HOSPITAL

Objectives: To describe clinical,  laboratory and imaging characteristics, and early results of complete laparoscopic gastrectomy, lower extremity gastrectomy, D2 lymph node dissection for cancer treatment at the Department of Gastrointestinal and Hepato-pancreato-biliary Surgery, from January 2022 to December 2022.

Participants and methods: Retrospective study on 42 patients with gastric cancer underwent complete laparoscopic surgery with dissection of the lower pole part of the stomach.

Results: Mean age was 61.7 ± 11.7; and male:female ratio was 2.5. The most common reasons for admission were abdominal pain 81% and weight loss 45.2%. The most common lesions were in the antrum position 61.9% and small curvature 26.2%. The average surgical time was 218 ± 24 minutes with an average of 16.0 ± 7.4 lymph nodes dredged. No patient had an intraoperative complication. There were 5 patients having complications after surgery (11.9%), including 3 patients with pneumonia. There was 1 patient with gastrointestinal bleeding and 1 patient with bleeding leg draining, there were no cases requiring re-operation or death. The average hospital stay was 8.6 ± 2.4 days.

Conclusion: Complete laparoscopic surgery to remove the lower part of the stomach, curettage D2 for cancer treatment is a safe and effective surgery with low complication rate.

Keywords: Laparoscopic surgery, gastrectomy, lymph node dissection, cancer.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.132.04
 • Chủ đề : Ngoại khoa
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Công Nguyên
 • Email : ncnhmu@gmail.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác