Số 132 (03-2023)

BÀI HỌC LÂM SÀNG TỪ CA BỆNH NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN KHÓ CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Lê Thị Họa

Phạm Thị Thanh Huyền Đoàn Thu Trà

English title: CLINICAL LESSONS FROM THE CASE OF DIFFICULTY TO DIAGNOSE CLONORCHIASIS AT BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.10

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ TRUYỀN MÁU TỐI CẤP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Tuấn Tùng

Nguyễn Văn Hưng

English title: INITIAL RESULTS OF URGENT BLOOD TRANSFUSION AT BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.09

ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI KHI THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BẮC GIANG
Bùi Minh Thu

Trương Thị Thu Hương Đỗ Thị Kim Chi Phí Thị Thắm Vũ Đình Tiến

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.08

KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ BIẾN CHỨNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2022
Nguyễn Thị Mai Huơng

Nguyễn Công Khẩn

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.07

KẾT QUẢ CHĂM SÓC ỐNG THÔNG DẪN LƯU BÀNG QUANG TRÊN NGƯỜI BỆNH HÔN MÊ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN
Lê Hải Yến

Đinh Thị Kim Dung

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.06

ĐỘ CHÍNH XÁC VÍT QUA KHỚP ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG C1 – C2: BÁO CÁO 52 TRƯỜNG HỢP
Hoàng Gia Du

Vũ Xuân Phước

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.05

KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT ĐOẠN DẠ DÀY CỰC DƯỚI, NẠO VÉT HẠCH D2 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẠI KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HOÁ GAN MẬT TUỴ - BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Công Nguyên Vũ Xuân Vinh Nguyễn Thế Hiệp

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.04

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VỚI TIÊM VẮC-XIN Ở NGƯỜI BỆNH NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ THU DUNG PHENIKAA
Ngô Quang Hùng

Nguyễn Thị Thuận Hoàng Minh Trung Nguyễn Hoài Nam

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.03

KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT CẮT THỰC QUẢN NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ BỆNH VIỆN K NĂM 2022-2023
Lê Thị Thu

Trần Mạnh Hùng

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.02

CHÈN ÉP TỦY CỔ C5-C6 DO SCHWANNOMA DẠNG NANG: BÁO CÁO NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
Nguyễn Văn Trung

Trịnh Minh Đức

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.01


Nhà tài trợ và đối tác