Số 129 (11-2022)/Số Hội nghị Khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2022

GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN TRONG CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH UNG THƯ PHỔI TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Đinh Thị Khuyên

Đặng Hùng Minh

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.129.07

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN PHỔI THANH HOÁ
Phan Thanh Thuỷ

Vũ Văn Giáp Lê Thị Tuyết Lan Nguyễn Viết Nhung Ngô Quý Châu

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.129.06

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH CÓ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA KÈM THEO HỘI CHỨNG NGỪNG THỞ KHI NGỦ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Mạnh Tường

Phan Thanh Thủy Vũ Văn Giáp

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.129.05

ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP - BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Vũ Thị Thu Trang

Nguyễn Hoàng Thịnh Phạm Văn Hân Phan Thu Phương

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.129.04

TỔNG QUAN CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI DO NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIA TIẾP CẬN THỰC HÀNH LÂM SÀNG
Hoàng Thị Phượng

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.129.03

LỰA CHỌN KHÁNG SINH CHO BỆNH NHÂN CÓ TIỀN SỬ DỊ ỨNG: CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ?
Nguyễn Văn Đĩnh

Vũ Thị Mai Nguyễn Văn Hồng Quân Phạm Thị Hải Yến Nguyễn Quỳnh Anh

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.129.02

CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO CỦA ATS/ERS/JRS/ALAT 2022 VỀ XƠ PHỔI VÔ CĂN VÀ XƠ PHỔI TIẾN TRIỂN
Phan Thu Phương

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.129.01


Nhà tài trợ và đối tác