Các bài báo mới nhấtt

THỰC TRẠNG TỰ QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2020

Đỗ Thị Hòa , Vũ Thị Là , Phạm Văn Tùng ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.12.

THỰC TRẠNG TỰ QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2020

Đỗ Thị Thu Huyền , Trương Quang Trung ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.11.

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI VỀ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2021

Bùi Minh Thu , Đỗ Thị Kim Chi , Hứa Thị Thu Hằng , Đỗ Hồng Loan , Vũ Đình Tiến , Vương Đại Lâm ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.10.

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐIỀU TRỊ BẰNG TARCEVA (ERLOTINIB) TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2019
Phạm Thanh Vân

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.09.

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG LÂY NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ NĂM HỌC 2019 – 2020
Phạm Thị Hương Trà Linh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.08.

NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Thu Trang , Trương Thị Thu Hương , Đỗ Thị Hồng Loan , Vũ Đình Tiến , Đỗ Thanh Tú ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.07.

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2018

Vũ Thị Mai Hoa , Trần Thúy Hạnh , Trương Thị Thu Hương , Nguyễn Quỳnh Châm ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.06.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ THÁI ĐỘ VỚI NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI

Bùi Minh Thu , Đỗ Thị Hồng Loan , Trương Thị Thu Hương , Nguyễn Thị Thu Trang , Phí Thị Thắm , Hà Hải Long ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.05.

DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN TRONG ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19: KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

Nguyễn Thị Hồng Anh , Vũ Minh Thúy , Hoàng Thị Xuân Hương ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.04.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG VIÊM PHỔI Ở NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ MẮC RỐI LOẠN NUỐT TẠI TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Lương Tuấn Khanh , Nguyễn Thị Dung ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2021; Số 122 (09-2021)/Số Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai : 122.03.


Nhà tài trợ và đối tác