Làm lại
Diagnosis and management of tuberculosis among healthcare workers at a tertiary hospital in Vietnam

Tran Thu Trang , Chu Thi Hanh , Vu Van Giap ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 19/07/2021; Số 07 (tiếng Anh) 2021/No 07-2021/Special Issue for 110 Year Anniversary of Center for Tropical Diseases : .

HIV-associated neurocognitive disorder among long-term HIV/AIDS patients under antiretroviral therapy at Bach Mai Hospital

Do Duy Cuong , Ngo Van An , Nguyen Thi Yen ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 22/04/2021; Số 07 (tiếng Anh) 2021/No 07-2021/Special Issue for 110 Year Anniversary of Center for Tropical Diseases : SKPT_21_000.

MỘT SỐ CA LÂM SÀNG GIẢM ĐAU BẰNG DIỆT ĐÁM RỐI THÂN TẠNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CẮT LỚP VI TÍNH VỚI ĐƯỜNG TIẾP CẬN PHÍA TRƯỚC

Lê Văn Khảng , Nguyễn Thị Thu Thảo , Nguyễn Thị Khơi , Vũ Đăng Lưu ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2021; Số 121 (04-2021) : YHLS12113.

THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ KIẾN THỨC VỀ THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA HỌC SINH LỚP 4, 5 TẠI HAI TRƯỜNG TIỂU HỌC, THÀNH PHỐ BẮC GIANG NĂM 2020

Nguyễn Xuân Phương , Trịnh Bảo Ngọc ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2021; Số 121 (04-2021) : YHLS12112.

THỰC TRẠNG LOÉT TỲ ĐÈ Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CÓ LIỆT TỦY TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ 9/2017 - 9/2018

Lê Thị Trang , Phạm Thị Kim Thoa , Hoàng Gia Du , Vũ Xuân Phước , Nguyễn Văn Trung , Nguyễn Đức Hoàng ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2021; Số 121 (04-2021) : YHLS12111.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP XUÔI DÒNG QUA DA TRONG ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN

Trịnh Hà Châu , Phạm Quang Sơn , Đỗ Đăng Tân , Lê Đức Thọ , Lê Văn Khảng , Vũ Đăng Lưu ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2021; Số 121 (04-2021) : YHLS12110.

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA Ở VIỆT NAM

Trần Lê Vương Đại , Vũ Phương Thảo , Trần Ngân Hà , Bùi Thị Ngọc Thực , Nguyễn Thu Minh , Trần Thị Lan Anh , Nguyễn Quỳnh Hoa , Nguyễn Hoàng Anh , Trần Nhân Thắng ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2021; Số 121 (04-2021) : YHLS12109.

GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG SỚM HOÁ TRỊ TRƯỚC MỔ BỆNH UNG THƯ VÚ

Lưu Hồng Nhung , Vũ Đăng Lưu , Nguyễn Thu Hương , Phan Anh Phương , Nguyễn Công Tiến , Lại Thu Hương , Nguyễn Thị Thu Thảo , Nguyễn Thị Ngọc Minh , Nguyễn Thanh Thuỷ , Quách Thu Hoà , Nguyễn Thị Minh Trang , Phạm Thuỳ Linh ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2021; Số 121 (04-2021) : YHLS12108.

TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN QUỐC GIA NĂM 2020

Nguyễn Thị Phương Huy , Nguyễn Doãn Phương , Phạm Thị Thu Hiền ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2021; Số 121 (04-2021) : YHLS12107.

TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC RƯỢU ETHANOL VÀ METHANOL
Đặng Thị Xuân

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2021; Số 121 (04-2021) : YHLS12106.

Nhà tài trợ và đối tác