Số 124 (11-2021)/Số Hội nghị Khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2021

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HEN TẠI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ BỆNH PHỔI MẠN TÍNH BỆNH VIỆN PHỔI THANH HÓA
Đỗ Thu Huyền

Nguyễn Đức Nghĩa Lê Thị Tuyết Đào Thanh Bình Lê Bật Tân Vũ Văn Giáp

English title: THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF THE ASTHMA MANAGEMENT PROGRAM AT THE  CHRONIC LUNG DISEASE MANAGEMENT UNIT (CMU) OF THANH HOA LUNG HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.22

NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN LOÃNG XƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
Nguyễn Đức Mạnh

Ngô Quý Châu

English title: STUDY ON RATE AND RISK FACTOR OF OSTEOPOROSIS AMONG COPD PATIENT  AT COPD OUTPATIENT CLINIC BẠCH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.21

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG CÓ LẠM DỤNG RƯỢU
Nguyễn Thị Hoà

Đoàn Thị Phương Lan

English title: THE CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ALCOHOL ABUSED  COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.20

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM MỦ MÀNG PHỔI TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thị Quyên

Chu Thị Hạnh

English title: RESEARCH FOR CLINICAL, PARACLINICAL AND RESULTS OF TREATMENT OF PLEURAL EMPYEMA AT THE RESPIRATORY CENTER OF BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.19

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY HÔ HẤP SƠ SINH TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG
Nguyễn Thành Nam

English title: ASSESSMENT OF THE RESULTS OF TREATMENT AND SOME FACTORS RELATED TO THE  RESULTS OF TREATMENT OF NEONATAL ACUTE RESPIRATORY DISORDER AT THE INTENSIVE CARE UNIT CHILDREN OF TIEN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.18

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CĂN NGUYÊN VI SINH Ở NGƯỜI CAO TUỔI VIÊM PHỔI NẶNG
Lê Chung Thuỷ

Hồ Thị Kim Thanh

English title: CLINICAL, PARACLINICAL AND BACTERIOLOGY OF SEVERE PNEUMONIA IN THE ELDERLY

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.17

TIÊN LƯỢNG NGUY CƠ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
Bàn Thị Huệ

Ngô Quý Châu Đào Xuân Cơ

English title: MORTALITY PROGNOSTICATION IN EXACERBATION  OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASEA

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.16

KIỂU HÌNH TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ BỆNH PHỔI MẠN TÍNH - BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Phan Thị Phương Oanh

Phan Thu Phương

English title: EOSINOPHILIC PHENOTYPE AND SOME RISK FACTORS FOR ACUTE  CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AT BACH MAI HOSPITAL  CHRONIC PULMONARY DISEASE UNIT

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.15

ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC TRONG ĐÀM Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI VÀO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
Hồ Sĩ Dũng

Hàn Đức Đạt Ngô Thế Hoàng Hồ Thượng Dũng Nguyễn Đức Công

English title: ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIA ISOLATED FROM THE SPUTUM  OF INPATIENT GERIATRICS WITH EXACERBATION  OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AT THONG NHAT HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.14

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI SAU SINH THIẾT XUYÊN THÀNH NGỰC DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP, BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Chu Văn Tuấn

Đoàn Thị Phương Lan Vũ Đăng Lưu

English title: VALUE OF ULTRASOUND IN DIAGNOSIS OF PNEUMOTHORAX AFTER CT-GUIDED  TRANSTHORACIC BIOPSY AT RESPIRATORY CENTER, BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.13

SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM BUỒN NGỦ EPWORTH VÀ BỘ CÂU HỎI STOP-BANG TRONG SÀNG LỌC HỘI CHỨNG NGỪNG THỞ TẮC NGHẼN KHI NGỦ
Nguyễn Trọng Hiếu

Chu Thị Hạnh

English title: COMPARE SCREENING VALUE BETWEEN THE EPWORTH SLEEPNESS SCALE AND STOP-BANG QUESTIONANRIE IN DIAGNOSING OBTRUCTIVE SLEEP APNEA

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.12
 

SỰ BỘC LỘ PD-L1 VÀ BIỂU HIỆN ĐỘT BIẾN EGFR Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ BIỂU MÔ KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG
Trần Thị Tuấn Anh

Phạm Thị Thu Phương Phan Thị Liên Lê Trung Thọ

English title: THE EXPRESSION OF PD-L1 AND EGFR GENE MUTATION IN NON – SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.11

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ CỦA NỘI SOI PHẾ QUẢN SIÊU ÂM TRONG UNG THƯ PHỔI TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Trần Duy Hưng

Ngô Quý Châu

English title: STUDY ON CLINICAL, PARACLINICAL CHARACTERISTICS AND RESULTS OF ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND IN LUNG CANCER AT THE RESPIRATORY CENTER OF BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.10

TỶ LỆ HIỆN MẮC VI-RÚT ADENO Ở TRẺ EM NHẬP VIỆN VÌ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG VÀ SỰ PHÂN BỐ CÁC TÝP CỦA VI-RÚT ADENO
Phạm Thiên Hương

Trần Thị Hồng Như Phạm Trường Sơn Trần Kháng Duy Lê Huỳnh Sa Nguyễn Việt Quốc Trần Quốc Việt Võ Đức Chiến Phạm Thị Thùy Dương Phạm Hùng Vân

English title: PREVALENCE OF ADENOVIRUS AND ADENOVIRUS GENOTYPE FROM  IN-PATIENT CHILDREN WITH COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.09

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HEN THEO KHUYẾN CÁO CỦA GINA TẠI VIỆT NAM: KẾT QUẢ SƠ BỘ TỪ NGHIÊN CỨU “VÌ LÁ PHỔI KHỎE
Ngô Quý Châu

Vũ Văn Giáp Nguyễn Viết Nhung Lê Thị Tuyết Lan Vũ Văn Thành Nguyễn Văn Thọ Phương Lễ Trí

English title: CURRENT MANAGEMENT OF ASTHMATIC PATIENTS FOLLOWING GINA GUIDELINE IN VIETNAM: PRELIMINARY RESULTS FROM “V-HEALTHY LUNG” STUDY

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.08


Nhà tài trợ và đối tác