Số 126 (06-2022)

ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG PHÂN LIỆT VÀ TRIỆU CHỨNG TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM
Trần Nguyễn Ngọc

Dương Minh Tâm

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.10

ĐẶC ĐIỂM KHỞI PHÁT VÀ TỒN TẠI HỘI CHỨNG SẢNG Ở NGƯỜI TỪ 70 TUỔI TRỞ LÊN
Dương Minh Tâm

Trần Nguyễn Ngọc

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.09

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐỐT ĐỘNG MACH BƯỚM KHẨU CÁI TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI NHIỀU VÀ DAI DẲNG
Đào Trọng Tuấn

Nguyễn Thế Trọng Nguyễn Trung Việt Nguyễn Việt Hưng Đỗ Hữu Thực Đỗ Thị Thu Hiền

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.08

ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG SẢNG Ở NGƯỜI TỪ 70 TUỔI TRỞ LÊN
Trần Nguyễn Ngọc

Dương Minh Tâm

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.07

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN NGƯỜI BỆNH CHẢY MÁU MŨI NHIỀU VÀ DAI DẲNG Ở BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 GIAI ĐOẠN 2015-2017
Đào Trọng Tuấn

Nguyễn Việt Hưng1 Nguyễn Thế Trọng Hồ Chí Thanh Đỗ Hữu Thực Đỗ Thị Thu Hiền

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.06

ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH THAY BĂNG VẾT THƯƠNG SAU MỔ CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG, BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Tạ Thị Bích Nguyệt

Hoàng Gia Du Phạm Thị Kim Thoa

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.05

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG BỎ THUỐC Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN QUỐC GIA
Nguyễn Thị Mai

Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc Hoàng Thị Nga

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.04

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM HIV TẠI TRUNG TÂM BỆNH NHIỆT ĐỚI, BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Đinh Thị Bích Thục

Ngô Văn An Đỗ Duy Cường

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.03

XỬ TRÍ KHỐI MÁU TỤ THÀNH ÂM ĐẠO BẰNG CHÈN BÓNG SONE FOLEY: BÁO CÁO 2 CASE LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN
Phạm Thị Diệu Linh

Mai Ngọc Ba

  http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.02

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH LÁCH SAU VIÊM TUỴ CẤP: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Công Nguyên Nguyễn Huy Du

http://doi.org/10.52322/jocmbmh.126.01


Nhà tài trợ và đối tác