MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG BỎ THUỐC Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN QUỐC GIA

 • Mã bài báo : 126.04
 • Ngày xuất bản : 10/06/2022
 • Số trang : 25-31
 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai
 • Lượt xem : ( 216 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Mai 1 - Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai
 • Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc - Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai
 • Hoàng Thị Nga - Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát một số yếu tố liên quan đến tình trạng bỏ thuốc ở người bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc Gia.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 73 bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần.

Kết quả: Nhóm đối tượng bỏ thuốc chiếm tỉ lệ cao nhất 82,2%, tập trung chủ yếu ở nhóm sử dụng trên 3 loại thuốc điều trị chiếm tỉ lệ 76,7%. Số lần tái phát bệnh trên 3 lần chiếm tỉ lệ 56,2% và thời gian bỏ thuốc từ 1- 2 tháng chiếm tỉ lệ 53,3% với lý do nghĩ rằng mình khỏi bệnh chiếm tỉ lệ 65%. Khoảng cách địa lý trên 30Km làm tăng nguy cơ bỏ thuốc chiếm 68,3% , cao hơn nhóm không bỏ thuốc và có ý nghĩa thống kê. Nhóm có bệnh lý cơ thể kèm theo làm tăng nguy cơ bỏ thuốc (46,7%) cao hơn nhóm không bỏ thuốc (7,7%) và có ý nghĩa thống kê p< 0,05. Tác dụng không mong muốn của thuốc là ngủ nhiều làm giảm nguy cơ bỏ thuốc với p<0,05.

Kết luận: Cuộc khảo sát  đã đưa ra các bằng chứng mạnh mẽ về mối liên quan các yếu tố với  tình trạng bỏ thuốc từ đó góp phần kiểm soát các yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng bỏ thuốc và giúp giảm tỉ lệ tái phát bệnh.

Từ khóa: Tình trạng bỏ thuốc, Rối loạn trầm cảm tái diễn

 • Chủ đề : Sức khoẻ Tâm thần
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Mai
 • Email : nguyenmaibvbm1982@gmail.com
 • Địa chỉ : Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác