KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM HIV TẠI TRUNG TÂM BỆNH NHIỆT ĐỚI, BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 126.03
 • Ngày xuất bản : 10/06/2022
 • Số trang : 17-24
 • Tác giả : Đinh Thị Bích Thục
 • Lượt xem : ( 196 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đinh Thị Bích Thục 1 - Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội
 • Ngô Văn An - Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai
 • Đỗ Duy Cường - Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP) tại phòng khám ngoại trú, khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Bạch Mai trong năm 2015.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang trên các bệnh nhân điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV tại phòng khám ngoại trú, khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả: Hình thức phơi nhiễm chiếm tỉ lệ cao nhất là quan hệ tình dục với 75,56%. Nguy cơ phơi nhiễm cao ở hai nhóm phơi nhiễm qua quan hệ tình dục và nghề nghiệp với 88,24% và 83,33%. Có 12 bệnh nhân (chiếm 13,33%) không chỉ định điều trị. Ở các bệnh nhân chỉ định điều trị, phác đồ dự phòng phơi nhiễm được sử dụng nhiều nhất là AZT/3TC với 65,56%, tiếp theo là TDF/FTC (18,89%) và cuối cùng là TDF/3TC/EFV với 2,22%. Kết quả điều trị sau 3 tháng và 6 tháng không phát hiện trường hợp nào HIV dương tính.

Kết luận: Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm (Post - exposure prophylaxis - PEP) đạt hiệu quả cao trong việc ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm HIV trên các đối tượng nghiên cứu.

Từ khóa: HIV; dự phòng sau phơi nhiễm; ARV

 • Chủ đề : Bệnh lây nhiễm
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đinh Thị Bích Thục
 • Email :
 • Địa chỉ : Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác