ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN NGƯỜI BỆNH CHẢY MÁU MŨI NHIỀU VÀ DAI DẲNG Ở BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 GIAI ĐOẠN 2015-2017

 • Mã bài báo : 126.06
 • Ngày xuất bản : 10/06/2022
 • Số trang : 38-43
 • Tác giả : Đào Trọng Tuấn
 • Lượt xem : ( 189 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đào Trọng Tuấn 1 - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Việt Hưng1 - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thế Trọng - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Hồ Chí Thanh - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Đỗ Hữu Thực - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Đỗ Thị Thu Hiền - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

TÓM TẮT

Một nghiên cứu mô tả loạt bệnh được tiến hành nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng của người bệnh chảy máu mũi nhiều và dai dẳng. Nghiên cứu được tiến hành tại bệnh viện Trung ương quân đội 108 giai đoạn 2015-2017 trên 32 người bệnh. Kết quả cho thấy chảy máu mũi do vô căn chiếm đa số với 59,38%. Chảy máu mũi 1 bên chiếm đa số với 71,88%. Chảy máu ra sau chiếm đa số với 93,75%. Chảy máu mức độ vừa trong nghiên cứu chiếm đa số trường hợp với 81,25%. Kết quả cung cấp thêm các bằng chứng về đặc điểm lâm sàng của người bệnh chảy máu mũi nhiều và dai dẳng, từ đó giúp cho các bác sỹ và nhân viên y tế có thêm các công cụ để phòng ngừa và điều trị tình trạng sức khỏe này.

Từ khóa: chảy máu mũi nhiều, tai mũi họng, lâm sàng

 • Chủ đề : Tai Mũi Họng
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đào Trọng Tuấn
 • Email :
 • Địa chỉ : Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác