KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐỐT ĐỘNG MACH BƯỚM KHẨU CÁI TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI NHIỀU VÀ DAI DẲNG

 • Mã bài báo : 126.08
 • Ngày xuất bản : 10/06/2022
 • Số trang : 53-59
 • Tác giả : Đào Trọng Tuấn
 • Lượt xem : ( 224 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đào Trọng Tuấn 1 - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thế Trọng - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Trung Việt - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Việt Hưng - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Đỗ Hữu Thực - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Đỗ Thị Thu Hiền - Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi đốt động mạch bướm khẩu cái trong điều trị chảy máu mũi nhiều và dai dẳng.

Đối tượng và phương pháp: Mô tả loạt bệnh trên 32 người bệnh chảy máu nhiều và dai dẳng điều trị tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện TƯQĐ 108 từ 11/2014 đến 3/2017. Các bệnh nhân được phẫu thuật nội soi đốt động mạch bướm khẩu cái dưới gây mê nội khí quản.

Kết quả: Có 93,75% bệnh nhân theo dõi không chảy máu sau can thiệp hơn 1 năm; không có tai biến, biến chứng trong và sau mổ. Thời gian nằm viện chủ yếu từ 3-5 ngày.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi đốt động mạch bướm khẩu cái có tỷ lệ thành công cao, an toàn và hiệu quả.

Từ khóa: nội soi, đốt động mạch bướm khẩu cái, chảy máu mũi

 • Chủ đề : Tai Mũi Họng
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đào Trọng Tuấn
 • Email :
 • Địa chỉ : Khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác