ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH THAY BĂNG VẾT THƯƠNG SAU MỔ CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG, BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 126.05
 • Ngày xuất bản : 10/06/2022
 • Số trang : 32-37
 • Tác giả : Tạ Thị Bích Nguyệt
 • Lượt xem : ( 444 )

Danh sách tác giả (*)

 • Tạ Thị Bích Nguyệt 1 - Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai
 • Hoàng Gia Du - Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai
 • Phạm Thị Kim Thoa - Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ điều dưỡng thực hiện quy trình thay băng vết thương sau mổ đạt chuẩn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc tuân thủ quy trình thay băng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 30 điều dưỡng viên đang công tác tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống Bệnh viện Bạch Mai, trong thời gian từ 1/3/2019 đến 31/5/2019.

Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng nam/nữ: 4/26, phần lớn điều dưỡng có trình độ cao đẳng (43,3%). Tỷ lệ điều dưỡng đủ điểm đạt khi thực hiện quy trình thay băng là 93,3 %, trong đó điều dưỡng nữ tuân thủ quy trình thay băng tốt hơn điều dưỡng nam, điểm tương ứng lần lượt là 47,88 điểm và 39,0 điểm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,016. Một số sai sót thường gặp trong quá trình thực hiện quy trình thay băng như: Không sát khuẩn tay khi làm xong quy trình (63,3%), sát khuẩn vết thương không đầy đủ (26,7%).

Kết luận: Tỷ lệ điều dưỡng thực hiện quy trình thay băng sau mổ đạt điểm chiếm 93,3%. Điều dưỡng nữ thực hành thay băng vết thương sau mổ đạt điểm cao hơn điều dưỡng nam.

Từ khóa: Thay băng; Điều dưỡng; Bệnh viện Bạch Mai

 • Chủ đề : Ngoại khoa
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Điều dưỡng

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Tạ Thị Bích Nguyệt
 • Email :
 • Địa chỉ : Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác