ĐẶC ĐIỂM KHỞI PHÁT VÀ TỒN TẠI HỘI CHỨNG SẢNG Ở NGƯỜI TỪ 70 TUỔI TRỞ LÊN

 • Mã bài báo : 126.09
 • Ngày xuất bản : 10/06/2022
 • Số trang : 60-67
 • Tác giả : Dương Minh Tâm
 • Lượt xem : ( 178 )

Danh sách tác giả (*)

 • Dương Minh Tâm 1 - Bộ môn sức khoẻ tâm thần, Đại học Y Hà Nội
 • Trần Nguyễn Ngọc - Bộ môn sức khoẻ tâm thần, Đại học Y Hà Nội

TÓM TẮT

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu mô tả đặc điểm khởi phát và tồn tại của hội chứng sảng ở người bệnh từ 70 tuổi trở lên. Bằng phương pháp mô tả cắt ngang ở 138 người bệnh đến khám và điều trị tại Khoa cấp cứu bệnh viện Lão khoa trung ương trong đó có 81 người bệnh có hội chứng sảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh có hội chứng sảng thường gặp ở độ tuổi 80 – 89 tuổi, tuổi trung bình khoảng 82,8 ± 8,2, gặp nhiều ở nữ giới hơn nam giới. Phần lớn người bệnh đang sống cùng gia đình 65,4%), có 2 trường hợp sống trong nhà dưỡng lão (2,5%). Có 100% người bệnh sảng ≥ 70 tuổi có biểu hiện suy giảm thị giác. Thời gian xuất hiện hội chứng sảng cao nhất ở nhóm tuổi ≥ 90 là 18,2 ± 29,5 giờ. Thấp nhất là nhóm tuổi từ 70 – 79 tuổi (12,1 ± 24,4 giờ). Thời gian chung xuất hiện hội chứng sảng là 17,9 ± 34,1 giờ. Thời tồn tại của hội chứng sảng thấp nhất ở nhóm tuổi 70 – 79 là 3,8 ± 3,5 ngày,thời gian tồn tại nhiều nhất là nhóm tuổi 80 – 89 (6,8 ± 6,3 ngày). Thời gian tồn tại trung của hội chứng sảng là 4,9 ± 4,9 ngày.

Từ khoá: Đặc điểm khởi phát, hội chứng sảng, người già

 • Chủ đề : Sức khoẻ Tâm thần
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Dương Minh Tâm
 • Email :
 • Địa chỉ : Bộ môn sức khoẻ tâm thần, Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác