Số 133 (05-2023)

GÁNH NẶNG CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN QUỐC GIA
Trần Thị Thoa

Nguyễn Thị Mai Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc

English title: THE CARE BURDEN OF CHRONIC ALCOHOLISM PATIENTS’CAREGIVERS TREATMENT AT THE NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.11

KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thị Lan

Bế Hồng Thu Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Tiến Dũng

English title: RESULTS OF NURSING CARE FOR HERBICIDES POISONED PATIENTS AND ASSOCIATED FACTORS AT THE POISON CENTER OF BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.10

TRIỂN KHAI GIÁM SÁT CÓ CHỦ ĐÍCH BIẾN CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thu Minh

Trần Ngân Hà Trần Lê Vương Đại Hoàng Thị Thanh Bình Trần Thị Thơm Phạm Trường Minh Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Quỳnh Hoa Trần Nhân Thắng

English title: TARGETED MONITORING OF ADVERSE EVENTS FOLLOWING COVID-19 VACCINATION DEPLOYMENT AT BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.09

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁC ĐỒ FOLFOX 4 – BEVACIZUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG DI CĂN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Lê Văn Long

Phạm Cẩm Phương Nguyễn Hồng Hà

English title: EVALUATION OF THE OUTCOMES OF FOLFOX 4 - BEVACIZUMAB REGIMEN FOR THE TREATMENT OF METASTATIC COLORECTAL CANCER AT BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.08

HIỆU QUẢ CỦA LỌC MÁU THẨM TÁCH LƯU LƯỢNG THẤP KÉO DÀI (SLED) TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
Vũ Đình Thắng

Cao Hoài Tuấn Anh Lê Thị Mỹ Duyên

English title: OUTCOMES OF SUSTAINED LOW-EFFICIENCY DIALYSIS IN THE TREATMENT OF ACUTE KIDNEY INJURY IN THE INTENSIVE CARE UNIT OF PEOPLE'S HOSPITAL 115

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.07

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG LƯU ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN MẮC ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CÓ YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM P. AERUGINOSA TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP, BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Đào Ngọc Mỹ Hạnh

Nguyễn Thu Minh Nguyễn Hoàng Anh Phạm Trường Minh Phan Thu Phương Ngô Quý Châu Nguyễn Hà Nhi

English title: EVALUATION OF THE ABILITY TO APPLY ANTIBIOTIC TREATMENT FLOWCHART IN PATIENTS WITH ACUTE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AT RISK OF P. AERUGINOSA INFECTION AT THE RESPIRATORY CENTER, BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.06

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHONG BẾ MẶT PHẲNG CƠ RĂNG TRƯỚC DƯỚI SIÊU ÂM TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ
Phạm Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

English title: THE EFFECTIVENESS OF SERRATUS ANTERIOR PLANE BLOCK UNDER ULTRASOUND GUIDANCE IN VIDEO ASSISTED THORACIC SURGERY

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.05

SO SÁNH KẾT QUẢ ĐO CỦA PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐÁNH GIÁ KHÚC XẠ SỬ DỤNG THIẾT BỊ USEE VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐO KHÚC XẠ TIÊU CHUẨN TRÊN THANH NIÊN TỪ 18 ĐẾN 24 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2021 - 2022
Trần Minh Anh

Phạm Vân Anh Đinh Thị Phương Thủy Phạm Thị Thu Thủy

English title: COMPARISION OF MEASUREMENT RESULTS OF REFRACTIVE SELF-ASSESSMENT METHOD USING USEE DEVICE WITH STANDARD SUBJECTIVE REFRACTION ON YOUNG PEOPLE AGED 18 TO 24 YEARS IN HANOI IN 2021-2022

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.04

ĐIỀU TRỊ RITUXIMAB KẾT HỢP TRAO ĐỔI HUYẾT TƯƠNG CHO BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI TẠI TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU, BỆNH VIỆN BẠCH MAI: BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH
Bùi Thu Hương

Trần Thị Kiều My Lê Thu Hà Hoàng Lan Anh Nguyễn Thị Huyền

English title: TREATMENT RITUXIMAB IN COMBINATION PLASMA EXCHANGE FOR PATIENTS WITH THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA AT THE HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION CENTER - BACH MAI HOSPITAL: A CASE SERIES

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.03
 

ĐIỀU TRỊ TÁI ĐỒNG BỘ CƠ TIM VỚI ĐIỆN CỰC ĐẶT VÀO NHÁNH TRÁI BÓ HIS THAY CHO ĐIỆN CỰC XOANG VÀNH: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
Đặng Minh Hải

Trịnh Văn Nhị Trần Song Giang

English title: Cardiac resynchronization therapy with electrodes placed in the left branch of the His bundle instead of coronary sinus electrodes: A clinical case report

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.02

BỆNH AMYLOIDOSIS CHUỖI NHẸ TỔN THƯƠNG TIM VÀ THẬN: BÁO CÁO HAI CA BỆNH VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
Nguyễn Tuấn Tùng

Kiều Thị Vân Oanh Trần Thị Thu Thủy

English title: IMMUNOGLOBULIN LIGHT CHAIN (AL) AMYLOIDOSIS WITH HEART AND RENAL DAMAGE: TWO CASE REPORTS AND REVIEW OF LITERATURE

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.01


Nhà tài trợ và đối tác