Số 137 (10-2023)

Một số đặc điểm chăm sóc người bệnh ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lympho tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2022 - 2023
Nguyễn Phương Thúy

Nguyễn Tuấn Tùng Hàn Viết Trung Trần Thị Hương Lan Nguyễn Hoài Nam

English title: Some features of care for patients with autologous hematopoietic stem cell transplant for multiple myeloma and lymphoma at Bach Mai Hospital in 2022 - 2023

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0314

Một số đặc điểm người bệnh và chỉ định truyền máu khối lượng lớn tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2022 - 2023
Hồ Thị Thu

Vũ Minh Tâm Phạm Quang Vinh Nguyễn Văn Huyền Trần Hoài Thu Phạm Mỹ Ánh

English title: Some characteristics of patients and indications for massive transfusion at Bach Mai Hospital in 2022-2023

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0313

Một số phản ứng gặp khi truyền khối tiểu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai 2020 - 2021
Phạm Quang Vinh

Hoàng Hương Huyền Nguyễn Thị Hồng

English title: Platelet transfusion reactions at Bach Mai Hospital 2020 - 2021

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0312

Một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2021- 2023
Bùi Thu Hương

Trần Thị Kiều My Nguyễn Thị Lan Hương Kiều Thị Vân Oanh

English title: Some clinical, testing characteristics and outcomes of patients with acquired thrombotic thrombocytopenic purpura in Bach Mai Hospital

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0311

Một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm ở bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B có HBsAg dương tính
Nguyễn Tuấn Tùng

Hà Hồng Quảng Lê Thị Thanh Vui

English title: Clinical and laboratory features in B-cell non-Hodgkin lymphoma patients with positive hepatitis B surface antigen

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0310

Nhận xét một số yếu tố tiên lượng đến kết quả ghép tế bào gốc tự thân ở bệnh nhân đa u tủy xương 2013 - 2023
Kiều Thị Vân Oanh

Vũ Minh Phương Hàn Viết Trung Phan Thị Phượng Nguyễn Thị Lan Hương Trần Thị Thu Thủy

English title: Some predictive factors for the outcome of autologous stem cell transplantation in multiple myeloma patients 2013 - 2023 

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0309

Kết quả điều trị bệnh nhân u Lympho không Hodgkin tế bào áo nang tại Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn 2018 - 2023
Phan Thị Phượng

Nguyễn Tuấn Tùng

English title: Results of treatment of patients with mantle cell non-Hodgkin lymphoma at Bach Mai Hospital in the period 2018 - 2023

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0308

Một số đặc điểm tế bào máu và tủy xương của bệnh nhân rối loạn sinh tủy có del(5q) tại bệnh viện Bạch Mai năm 2021 đến 2023
Nguyễn Thanh Bình Minh

Phạm Quang Vinh Nguyễn Thị Cúc Nhung Đỗ Thị Răm Phạm Thị Chung

English title: Some characteristics of blood cells and bone marrow of myelodysplastic disorders patients with del(5q) at Bach Mai hospital in 2021 to 2023

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0307

Đặc điểm locus HLA ở cả người ghép và người cho xác định bằng phương pháp PCR-SSP tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2019 đến 2023
Nguyễn Thị Cúc Nhung

Đỗ Thị Kiều Anh Phạm Thị Chung

English title: HLA-A, -B and -DRB1 allele and haplotype diversity determined by PCR-SSP method in patients and donors at Bach Mai Hospital from 2019 to 2023

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0306

Kết quả ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài cho bệnh nhân bị bệnh máu ác tính tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2013 - 2023
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguyễn Tuấn Tùng Phạm Quang Vinh Vũ Minh Phương Nguyễn Hoàng Việt

English title: Results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients with hematologic malignancies at Bach Mai Hospital from 2013 to 2023

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0305

Báo cáo trường hợp đa u tủy xương ghép tế bào gốc tạo máu tự thân hai lần liên tiếp
Vũ Hoàng

Vũ Minh Phương Nguyễn Tuấn Tùng Phạm Quang Vinh

English title: Case report of tandem autologous stemcell transplantation for multiple myeloma patient

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0304

Thuốc nhắm đích dùng trong điều trị bệnh lý huyết học
Hoàng Thị Huế

Phạm Quang Vinh Vũ Minh Phương

English title: Target therapy in hematological malignancies

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0303

Chẩn đoán và điều trị hội chứng tắc xoang tĩnh mạch gan ở người lớn
Nguyễn Tuấn Tùng

Hàn Viết Trung Hà Hồng Quảng

English title: Diagnosis and treatment for sinusoidal obstruction syndrome/veno-occlusive in adult patients

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0302

Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị một số bệnh tự miễn
Nguyễn Tuấn Tùng

Tống Văn Giáp

English title: Autologous haematopoietic stem cell transplantation for some autoimmune diseases

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.137.0301


Nhà tài trợ và đối tác