Bài báo với từ khóa

Telemedicine during the COVID-19 pandemic: Benefits, challenges and future directions

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN VỚI CÁC BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

English title: EVALUATION STUDY ON THE OUTCOMES OF TRAINING AND DIRECTION ACTIVITIES WITH SATELLITE HOSPITALS OF THE CRITICAL CARE CENTER FOR COVID-19 PATIENTS UNDER BACH MAI HOSPITAL https://doi.o

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN BẠCH MAI SAU THỜI KỲ DỊCH COVID-19 THEO THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHOQOL-BREF)

English title: ASSESS THE QUALITY OF LIFE OF LIFE OF HEALTH WORKERS AT BACH MAI HOSPITAL AFTER THE COVID-19 PANDEMIC USING THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY-OF-LIFE SCALE (WHOQOL-BREF) https://

TRIỂN KHAI GIÁM SÁT CÓ CHỦ ĐÍCH BIẾN CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

English title: TARGETED MONITORING OF ADVERSE EVENTS FOLLOWING COVID-19 VACCINATION DEPLOYMENT AT BACH MAI HOSPITAL https://doi.org/10.52322/jocmbmh.133.09

ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI KHI THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BẮC GIANG

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.132.08

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI VỀ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2021

English title: KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES AMONG STUDENTS AT BACH MAI MEDICAL COLLEGE ON COVID-19 PREVENTION IN 2021 https://doi.org/10.52322/jocmbmh.122.10

DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN TRONG ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19: KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

English title: TRANSITION TO ONLINE CLASSROOM IN RESPONSE TO COVID-19:  EXPERIENCES FROM NURSE EDUCATORS AND STUDENTS https://doi.org/10.52322/jocmbmh.122.04

THÔNG KHÍ DÒNG CHẢY CAO ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP TRẺ EM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

English title: HIGH FLOW NASAL CANNULA FOR CHILDREN WITH RESPIRATORY DISTRESS IN THE COVID-19 PANDEMIC https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.05

Di chứng phổi sau COVID-19

English title: PULMONARY SEQUELAE AFTER COVID-19 https://doi.org/10.52322/jocmbmh.124.01

PHẢN HỒI VỀ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI TRONG DỊCH COVID-19 NĂM 2021

English title: STUDENTS’ RESPONSES TO ONLINE LEARNING AT BACH MAI MEDICAL COLLEGE DURING THE COVID-19 OUTBREAK IN 2021 https://doi.org/10.52322/jocmbmh.122.01

Clinical features and factors associated with outcomes of COVID-19 patients in Vietnam: a retrospective observation analysis

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.07.en.04

Nhà tài trợ và đối tác