Số 134 (06-2023)

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN VỚI CÁC BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Vũ Văn Giáp

Hoàng Việt Anh Đỗ Ngọc Sơn Vũ Văn Nhân Đỗ Thị Vân Anh Nguyễn Thị Hạnh Trịnh Kim Giang Bùi Ngọc Khanh Nguyễn Tiến Thành Hoàng Ngọc Chiến Hoàng Thị My

English title: EVALUATION STUDY ON THE OUTCOMES OF TRAINING AND DIRECTION ACTIVITIES WITH SATELLITE HOSPITALS OF THE CRITICAL CARE CENTER FOR COVID-19 PATIENTS UNDER BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.11

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN GIẤC NGỦ CHỦ QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA ĐIỀU TRỊ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN QUỐC GIA
Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Mai Hoàng Thị Nga

English title: FACTORS INVOLVED IN SUBJECTIVE SLEEP OF PATIENTS WITH GENERALIZED ANXIETY DISODER TREATMENT AT THE NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.10

ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN CỦA LOÉT NHIỄM TRÙNG BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA NỘI TIẾT - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2021
Nguyễn Đình Đức

Vũ Minh Vương Huỳnh Thị Nhung

English title: BACTERIOLOGICAL FEATURES OF INFECTED FOOT ULCERS IN DIABETES PATIENTS AT THE DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY - DIABETES IN BACH MAI HOSPITAL 2021

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.09

PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN, RÀO CẢN TRONG CÔNG TÁC BÁO CÁO ADR TỰ NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ VÀ BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
Nguyễn Thu Minh

Trần Lê Vương Đại Trần Thị Thơm Trần Thị Nhật Hồ Thị Họa Mi Phạm Hồng Thắm Nguyễn Thị Việt Thi Trần Ngân Hà Bùi Thị Ngọc Thực Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Quỳnh Hoa Hoàng Thị Lan Hương Trần Nhân Thắng

English title: ANALYSIS OF CAUSES AND BARRIERS IN VOLUNTARY ADR REPORTING AT BACH MAI HOSPITAL, HUE CENTRAL HOSPITAL AND GIA DINH PEOPLE'S HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.08

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG BUỒNG TIÊM TRUYỀN CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Lê Văn Long

Hoàng Công Tùng Nguyễn Thanh Hùng

English title: EVALUATION OF THE USE OF IMPLANTED PORT FOR CANCER PATIENTS  AT BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.07

TỶ LỆ VI KHUẨN E.COLI ĐỀ KHÁNG COLISTIN TẠI HÀ NỘI NĂM 2015-2017
Chu Thị Loan

Vũ Ngọc Bích Nguyễn Hồng Hà Nguyễn Vũ Trung Rogier Van Doorn Chu Văn Thanh

English title: PREVALENCE OF COLISTIN-RESISTANT E.COLI IN HANOI IN 2015-2017

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.06

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRAO ĐỔI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐA U TỦY XƯƠNG ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU, BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Tuấn Tùng

Vương Sơn Thành

English title: ASSESSMENT OF PLASMA EXCHANGE THERAPY RESULTS IN PATIENTS WITH MULTI MYELOMA TREATED AT THE HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION CENTER, BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.05

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN BẠCH MAI SAU THỜI KỲ DỊCH COVID-19 THEO THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHOQOL-BREF)
Nguyễn Quốc Thái

Phạm Thị Tố Uyên Nguyễn Châu Minh Vũ Hằng Hạnh Trần Giang Hương Đoàn Ngọc Khanh Nguyễn Thị Thục Mai

English title: ASSESS THE QUALITY OF LIFE OF LIFE OF HEALTH WORKERS AT BACH MAI HOSPITAL AFTER THE COVID-19 PANDEMIC USING THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY-OF-LIFE SCALE (WHOQOL-BREF)

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.04

BÁO CÁO CA BỆNH: HÀNH VI GIẾT CON TRONG RỐI LOẠN LOẠN THẦN SAU SINH
Huỳnh Ngọc Lan Vy

Trần Ngọc Nhân Lê Văn Thắm

English title: INFANTICIDE IN POSTPARTUM PSYCHOSIS: A CASE REPORT

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.03

BÁO CÁO CA BỆNH RỐI LOẠN TĂNG SINH LYMPHO DO EPSTEIN BARR VIRUS SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thị An Thủy

Cao Thị Như Nghiêm Trung Dũng

English title: EPSTEIN-BARR VIRUS-INDUCED POSTTRANSPLANT LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS: A CASE REPORT AT BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.02

PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT ĐOẠN XA TÁ TRÀNG DO TỤY LẠC CHỖ: ĐIỂM LẠI Y VĂN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
Nguyễn Ngọc Hùng

Vũ Xuân Vinh Nguyễn Công Nguyên Nguyễn Huy Du Lương Tuấn Hiệp

English title: TOTAL LAPAROSCOPIC RESECTION OF THE DUODENAL DISTAL PORTION DUE TO HETEROTOPIC PANCREAS: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.01


Nhà tài trợ và đối tác