BÁO CÁO CA BỆNH: HÀNH VI GIẾT CON TRONG RỐI LOẠN LOẠN THẦN SAU SINH

 • Mã bài báo : 134.03
 • Ngày xuất bản : 30/06/2023
 • Số trang : 20-26
 • Tác giả : Huỳnh Ngọc Lan Vy
 • Lượt xem : ( 113 )

Danh sách tác giả (*)

 • Huỳnh Ngọc Lan Vy 1 - Bệnh viện Tâm thần Bến Tre
 • Trần Ngọc Nhân - Bệnh viện Tâm thần Bến Tre
 • Lê Văn Thắm - Bệnh viện Tâm thần Bến Tre

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.03

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Loạn thần sau sinh (Postpartum Psychosis hoặc puerperal psychosis - PPP) là vấn đề sức khỏe tâm thần nặng nề nhất trong thời kì sau sinh, tỉ lệ phụ nữ mắc loạn thần sau sinh rất thấp chỉ 1-2/1000 phụ nữ sau sinh nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.

Báo cáo ca bệnh: Chúng tôi báo cáo một ca bệnh loạn thần sau sinh có hành vi giết con và tự sát, điều trị nội trú tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tâm thần Bến Tre. Chẩn đoán được xác định qua quá trình thăm khám, mã chẩn đoán áp dụng theo bảng phân loại bệnh tật Quốc tế lần thứ 10, các biện luận có sử dụng thêm Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, tái bản lần thứ 5; theo dõi, loại trừ các yếu tố liên quan sử dụng chất, bệnh lý cơ thể, lợi ích thứ phát.

Kết luận: Quá trình điều trị, quản lý cần sát sao từ đó đưa ra những kết luận và khuyến cáo theo dõi tại cộng đồng.

Từ khóa: loạn thần sau sinh, tự sát, giết con.

 

ABSTRACT

INFANTICIDE IN POSTPARTUM PSYCHOSIS: A CASE REPORT

Introduction: Postpartum Psychosis (PPP) is the most severe and uncommon mental health problem in the postpartum period, PPP affects 1 to 2 per 1000 women among the psychiatric emergency.

Case presentations: We reported a case of postpartum psychosis with infanticide and suicide, the patient was inpatient’s treatment at the Emergency Department of Ben Tre Mental Hospital. Diagnosis was determined through the process of examination and follow-up, excluding factors related to substance use, physical disease, and secondary benefits.

Conclusion: The process of treatment and management should be closely monitored, thereby drawing conclusions and recommendations for monitoring in the community.

Keywords: Postpartum Psychosis, suicide, infanticide.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.134.03
 • Chủ đề : Sức khoẻ Tâm thần
 • Loại bài báo : Báo cáo ca bệnh
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Huỳnh Ngọc Lan Vy
 • Email : vyhnl.psy@gmail.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện Tâm thần Bến Tre

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác