PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT ĐOẠN XA TÁ TRÀNG DO TỤY LẠC CHỖ: ĐIỂM LẠI Y VĂN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

 • Mã bài báo : 134.01
 • Ngày xuất bản : 30/06/2023
 • Số trang : 3-10
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hùng
 • Lượt xem : ( 445 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Ngọc Hùng 1 - Khoa Phẫu thuật tiêu hoá - Gan mật tuỵ, Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Xuân Vinh - Khoa Phẫu thuật tiêu hoá - Gan mật tuỵ, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Công Nguyên - Khoa Phẫu thuật tiêu hoá - Gan mật tuỵ, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Huy Du - Khoa Phẫu thuật tiêu hoá - Gan mật tuỵ, Bệnh viện Bạch Mai
 • Lương Tuấn Hiệp - Khoa Phẫu thuật tiêu hoá - Gan mật tuỵ, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.01

TÓM TẮT

Tụy lạc chỗ được tìm thấy với tần suất từ 0,6% đến 13,7%, trong đó 36% xảy ra ở tá tràng. Về điều trị, các khối u lành tính ở tá tràng nói chung, tụy lạc chỗ tá tràng nói riêng thường được nội soi cắt niêm mạc (endoscopic mucosal resection - EMR) hoặc dưới niêm mạc (endoscopic submucosal dissection - ESD), trường hợp khó cần tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, ưu tiên cắt đoạn bảo tồn tụy hoặc cắt hình chêm. Phẫu thuật nội soi cắt bỏ phần xa của tá tràng (đoạn 3 hoặc 4 của tá tràng) vẫn chưa thể trở thành thường quy vì sự phức tạp về mặt giải phẫu và đòi hỏi cao về trình độ kĩ năng phẫu thuật. Nhân một trường hợp bệnh nhân được điều trị tụy lạc chỗ tại D3 tá tràng bằng phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt đoạn xa tá tràng tại bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi viết thông báo lâm sàng trường hợp này với mục đích điểm lại y văn về chẩn đoán, điều trị, chỉ định phẫu thuật bệnh lý này.

Từ khóa: phẫu thuật nội soi, cắt đoạn xa tá tràng, tuỵ lạc chỗ.

 

ABSTRACT

TOTAL LAPAROSCOPIC RESECTION OF THE DUODENAL DISTAL PORTION DUE TO HETEROTOPIC PANCREAS: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE

Heterotopic pancreas was found with a frequency of 0.6% to 13.7%, of which 36% occurred in the duodenum. Regarding treatment, benign tumors in the duodenum in general and Heterotopic pancreas in particular, are often treated by endoscopic mucosal resection (EMR) or endoscopic submucosal dissection (ESD), surgical resection was chosen in difficult cases, preference is given to pancreas-preserved or wedge-shaped duodenectomy. Laparoscopic resection of the duodenal distal portion (3rd or 4th portion of the duodenum) has not yet become routine because of the anatomical complexity. Herein, we report a case of heterotopic pancreas at D3 duodenum which was treated by total laparoscopic resection of the duodenal distal portion at Bach Mai hospital for the purpose of reviewing literature on diagnosis, treatment, and surgical indications for this disease.

Keywords: Endoscopic surgery, resection of the duodenal distal portion, heterotopic pancreas.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.134.01
 • Chủ đề : Sức khoẻ Tâm thần
 • Loại bài báo : Tổng quan
 • Chuyên nghành : Điều dưỡng

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Lương Tuấn Hiệp
 • Email : hiep1995hsgs@gmail.com
 • Địa chỉ : Khoa Phẫu thuật tiêu hoá - Gan mật tuỵ, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác