ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG BUỒNG TIÊM TRUYỀN CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 134.07
 • Ngày xuất bản : 30/06/2023
 • Số trang : 54-60
 • Tác giả : Lê Văn Long
 • Lượt xem : ( 138 )

Danh sách tác giả (*)

 • Lê Văn Long 1 - Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai
 • Hoàng Công Tùng - Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Thanh Hùng - Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.07

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sử dụng buồng tiêm truyền cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 250 bệnh nhân ung thư có sử dụng buồng tiêm truyền để truyền hóa chất từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2021.

Kết quả: Tuổi trung bình 59 tuổi, hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, giai đoạn III – IV (87,3%), đa số bệnh nhân chỉ có cảm giác đau nhẹ khi cắm kim (thang điểm VAS 98% đau ở mức 2-3 điểm). Bệnh nhân sử dụng buồng tiêm truyền sự hài lòng và rất hài lòng ở mức rất cao (98,4%). Biến chứng hay gặp nhất khi sử dụng buồng tiêm truyền là nhiễm trùng (4,8%), catheter không thông (3,2%), huyết khối tĩnh mạch (1,6%).

Kết luận: Việc sử dụng buồng tiêm truyền mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư, đem đến sự hài lòng cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ gặp một số biến chứng, trong đó biến chứng hay gặp nhất là nhiễm trùng.

Từ khóa: Buồng tiêm truyền, bệnh nhân ung thư

 

ABSTRACT

EVALUATION OF THE USE OF IMPLANTED PORT FOR CANCER PATIENTS
AT BACH MAI HOSPITAL

Objectives: To evaluate the results of using the implanted port for cancer patients at Bach Mai Hospital.

Participants and Methods: Prospective study on 250 cancer patients treating with infusion chemotherapy by Implanted port from January 2019 to December 2021.

Results: The mean age was 59 years old, most patients were in the late stage (stage III and stage IV accounted for 87.3%), the majority of patients felt a slight pain when the needle was inserted (in 98% of the patients, VAS scale were at 2 to 3 points). The proportion of the patients satisfied and very satisfied when using the implanted port was very high (98.4%). The most common complications of using the implanted port were infection (4,8%), catheter obstruction (3.2%), venous thromboembolism (1,6%).

Conclusion: The use of implanted port brought many benefits to patients, bringing satisfaction and contributing to improve the quality of life of patients. However, there was a small incidence of some complications, among which the most common complication was infections.

Keywords: Implanted port, cancer patients.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.134.07
 • Chủ đề : Ung bướu
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Lê Văn Long
 • Email : vanlongdhy@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác